WINE TOURISM NEW CONCEPT

********************************************
Zaczarowany świat win, bez tajemnic.
Przyjaźnie, profesjonalnie, ekonomicznie...
********************************************
********************************************
The world of wines - without any secrets.
Professionally, friendly, economically...
********************************************
********************************************
Свет вина – беэ никаких секретоъ
Профессионально, приязно, экономно…
*************************************
*******

WINE GUIDE


Adam Stankiewicz jest pasjonatem tak studiowania, jak i przekazywania wiedzy na temat kultury wina a także organizowania spotkań z zaprzyjaźnionymi winiarzami.
Jego rola w programie jest opieka logistyczna, enologiczna, jak i prowadzenie samochodu ( w koniecznym wymiarze). Adam swobodnie posługuje się polskim, angielskim i francuskim, a także może się prozumiewać po rosyjsku i niemiecku.

Adam Stankiewicz's true passion is the wine culture, therefore he is devoted to visit renowed wine regions and make there friends with most of local wine people.
His role in the program is to provide oenological back-up, as well as logistic support of each specific tour, not to forget driving the vehicle.
Adam speaks fluent English, French, Polish and can communicate in Russian and German.