WINE TOURISM NEW CONCEPT

********************************************
Zaczarowany świat win, bez tajemnic.
Przyjaźnie, profesjonalnie, ekonomicznie...
********************************************
********************************************
The world of wines - without any secrets.
Professionally, friendly, economically...
********************************************
********************************************
Свет вина – беэ никаких секретоъ
Профессионально, приязно, экономно…
*************************************
*******

CEL / THE TASK


Oferowana usługa ma na celu wprowadzenie uczestników w magiczny świat win, w ich najwspanialszych matecznikach.
Innymi słowy, naszym celem jest bezstresowy sposób efektywnego zwiedzania rejonów winiarskich pod profesjonalną opieką enologiczną.
Każdy z wyjazdów może być połączony z efektywnym programem zakupu niszowych, niedostępnych na polskim rynku win, po cenach ex-cellar (hurtowych).

WINETAXI's basic concept is to effectively back-up an friendly introduction of the magic world of wine culture to all participants. Each tour may be combined with effective wine shopping program, at ex-cellar prices.
ERGO: our task is to secure a stressless visit to the wine regions, under professional, oenological guidance.